Nyíregyházi Vizsgaközpont

Tel:+36 70 705 0957                        

Email: vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu     

A NAH által NAH-12-0008/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

Nyíregyházi Vizsgaközpont                                     

4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Központi képzőhely 2. emelet)

Nyitvatartási idő

Hétfő – csütörtök: 7:20- 16:10.

Péntek: 7:20 – 13:20

Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítő igénylése

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 35. (1) bekezdésében foglaltak szerint lehetőség van szakmai vizsga után Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítő igénylésére.

  1. § (1) Az oklevél, a szakmai bizonyítvány, illetve a képesítő bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó kérésére az akkreditált vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga vagy a képesítő vizsga nyelvén kiállított Europass oklevél-kiegészítőt, Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítőt, illetve Europass képesítőbizonyítvány-kiegészítőt (a továbbiakban együtt: Europass-kiegészítő) ad ki. 

(2) *  Az Europass-kiegészítőt az akkreditált vizsgaközpont vezetője írja alá.

(3) *  A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező a 6. mellékletben meghatározott térítési díjat fizet az akkreditált vizsgaközpont részére.

  1. melléklet a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez

A szakképzésben alkalmazható okmányokkal összefüggésben fizetendő térítési díjak mértéke

A

B

C

1

Szolgáltatás megnevezése

Térítési díj alapja

Térítési díj mértéke

2

Javított bizonyítvány, illetve oklevél kiállítása

a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének
egyhavi összege

5%

3

Bizonyítványmásodlat kiállítása

10%

4

Pótbizonyítvány kiállítása

10%

5

Oklevélmásodlat, illetve szakmai bizonyítványmásodlat kiállítása

10%

6

A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű
Europass-kiegészítő kiállítása

15%

7

Europasskiegészítő-másodlat kiállítása

20%

2023-ban a fentiek alapján  a magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő kiállításának térítési díja: 15.000 Ft.

Amennyiben Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítőt igényel az alábbi kérelem kitöltésével és megküldésével teheti meg.

Kérelem Europass bizonyítvány kiadásához 

A kérelmeket a vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu címre kérjük aláírva vagy AVDH hitelesítve megküldeni.

Nyíregyházi Vizsgaközpont_általános tájékoztató a fizetendő vizsgadíjakról

Jelentkezési lap: VSZ-3

Meghatalmazás szakmai vizsga jelentkezés benyújtására: VSZ-6

Meghatalmazás szakmai vizsga bizonyítványainak átvételére: VSZ-6_1

Felmentési kérelem: VSZ-7.1

Tájékoztatók szakmai vizsgákhoz

A szakmai vizsgák vizsgakövetelményeire vonatkozó képzési és kimeneti követelmények megtalálhatóak az alábbi oldalon: Képzési és kimeneti követelmények