Nyíregyházi Vizsgaközpont

Tel:+36 70 705 0957                        

Email: vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu     

A NAH által NAH-12-0008/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

Nyíregyházi Vizsgaközpont                                     

4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Központi képzőhely 2. emelet)

Nyitvatartási idő

Hétfő – csütörtök: 7:20- 16:10.

Péntek: 7:20 – 13:20

Europass képesítőbizonyítvány-kiegészítő igénylése

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 35. (1) bekezdésében foglaltak szerint lehetőség nyílt képesítő vizsga után Europass képesítőbizonyítvány-kiegészítő igénylésére.

35. § (1) *  Az oklevél, a szakmai bizonyítvány, illetve a képesítő bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó kérésére az akkreditált vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga vagy a képesítő vizsga nyelvén kiállított Europass oklevél-kiegészítőt, Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítőt, illetve Europass képesítőbizonyítvány-kiegészítőt (a továbbiakban együtt: Europass-kiegészítő) ad ki.

(2) *  Az Europass-kiegészítőt az akkreditált vizsgaközpont vezetője írja alá.

(3) *  A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező a 6. mellékletben meghatározott térítési díjat fizet az akkreditált vizsgaközpont részére.

  1. melléklet a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez

A szakképzésben alkalmazható okmányokkal összefüggésben fizetendő térítési díjak mértéke

A B C
1 Szolgáltatás megnevezése Térítési díj alapja Térítési díj mértéke
2 Javított bizonyítvány, illetve oklevél kiállítása a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének
egyhavi összege
5%
3 Bizonyítványmásodlat kiállítása 10%
4 Pótbizonyítvány kiállítása 10%
5 Oklevélmásodlat, illetve szakmai bizonyítványmásodlat kiállítása 10%
6 A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű
Europass-kiegészítő kiállítása
15%
7 Europasskiegészítő-másodlat kiállítása 20%

2023-ban a fentiek alapján  a magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő kiállításának térítési díja: 15.000 Ft.

Amennyiben Europass képesítőbizonyítvány-kiegészítőt igényel az alábbi kérelem kitöltésével és megküldésével teheti meg.

Kérelem Europass bizonyítvány kiadásához

A kérelmeket a vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu címre kérjük aláírva vagy AVDH hitelesítve megküldeni.

 

 

 

E-KRÉTA elektronikus vizsgajelentkezés felülete:

https://vizsgakozpont.e-kreta.hu/

 

 

Nyíregyházi Vizsgaközpont_általános tájékoztató a fizetendő vizsgadíjakról

Igénybejelentő szakmai/képesítő vizsgára csoportos jelentkezés esetén: VSZ-14

Csoportos vizsga esetén táblázat a vizsgajelentkezéshez: VSZ-jelentkezok-import-sablon_2022_08_18

Jelentkezési lap képesítő vizsgára (egyéni):VSZ-5

Meghatalmazás képesítő vizsgára jelentkezés benyújtására: VSZ-6

Meghatalmazás képesítő vizsga bizonyítványainak átvételére: VSZ-6_1

Felmentési kérelem: VSZ-7.1

Beszámoló vizsgabizottsági tagoknak: VSZ-15

 

 

Tájékoztatók képesítő vizsgákhoz

A képesítő vizsgák vizsgakövetelményeire vonatkozó programkövetelményei megtalálhatóak az alábbi oldalon: Programkövetelmények