Nyíregyházi Vizsgaközpont

Tel:+36 70 705 0957                        

Email: vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu     

A NAH által NAH-12-0008/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

Nyíregyházi Vizsgaközpont                                     

4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Központi képzőhely 2. emelet)

Nyitvatartási idő

Hétfő – csütörtök: 7:20- 16:10.

Péntek: 7:20 – 13:20

Nyíregyházi Vizsgaközpont

Nyíregyházi Vizsgaközpont az ország több vizsgaközpontjával együtt, 2020. július 1-én jött létre a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló  törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben megfogalmazott  előírásoknak megfelelően.

A szakképzésről szóló törvény vonatkozó rendelkezése szerint szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

Elsődleges feladatunk, volt a személytanúsító akkreditáció megszerzése, mely után a vizsgaszervezés magas szintű lebonyolításával a jelentkezők számára lehetővé tegyük az általuk választott szakma vagy szakmai képzéshez kapcsolódó szakképesítés megszerzését, ezzel kiszolgálva a szakképzés piaci, gazdasági szereplői részéről felmerülő munkaerőpiaci igényeket.

A Nyíregyházi Vizsgaközpontot, a 2021. október 7-i a sikeres személytanúsító akkreditációs eljárás után, a Nemzeti akkreditáló hatóság a NAH-12-0008/2021 számon nyilvántartásba vette.

https://www.nah.gov.hu/hu/szervezet/nyiregyhazi-vizsgakozpont/ 

Akkreditált vizsgaközpontként a szakmai vizsgákat az Innovációs és Technológiai Miniszter által jóváhagyott Képzési és Kimeneti Követelményekben, illetve a képesítő vizsgákat Programkövetelményekben meghatározottak szerint szervezzük meg, az akkreditáció során megpályázott képzési területekhez tartozó szakmák és szakképesítések tekintetében.

A megújult vizsgarendszerben történő eligazodásban, honlapunkon folyamatosan megújuló és közzétett tájékoztatókkal fogjuk segíteni a vizsgára jelentkezőket.

A megváltozott vizsgarendszer és azok feltételeinek, az akkreditációnak való folyamatos megfelelés, a színvonalas törvényes vizsgafolyamat lebonyolítása érdekében, vizsgaközpontunk munkatársai,a vizsgáztatásban résztvevők képzéseken vesznek részt, melynek megszervezése kiemelt és folyamatos feladataink közé tartozik.

Vizsgahelyszíneink rendelkeznek a vizsgáztatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az interaktív és a projektfeladatok vizsgáit is színvonalasan tudjuk lebonyolítani. Reméljük, hogy munkánk eredményessége, az elégedett és sikeres szakmai illetve képesítő vizsgát tett vizsgázók számában
mutatkozik majd meg.

Honlapunkon megtalálható e-mail címeken és telefonszámokon állunk rendelkezésükre szakmai, képesítő vizsgákkal kapcsolatos kérdéseik megválaszolásában.

Nyíregyháza, 2021. október 07.

Obuczki Rita Éva

vizsgaközpont vezető

Obuczki Rita Éva

vizsgaközpont vezető

+36705126777

Dancsiskóné Bakos Katalin

irányítási vezető

+36705273094

Makkai Edina

titkárságvezető

+36707050957

Pristyák Ildikó

Humánerőforrás és munkaügyi előadó

+36300972869

 

Bánháziné Varga Erzsébet

vizsgaszervező

+36300869216

Információk

01

Tájékoztatás

Vizsgajelentkezés előtt kérjen tájékoztatást a vizsgaközpont munkatársaitól. Részletesen elmondjuk azokat az információkat mely a vizsgára jelentkezéshez és a vizsgára bocsájtás feltételeihez szükségesek.

02

Dokumentumok benyújtása

A dokumentumok benyújtásának időpontjáról értesítjük és arról is, hogy milyen igazolásokat kell bemutatnia.

Kérelmek benyújtására is itt van lehetőség.

03

Csoportos vizsga

Csoportos vizsga esetén vizsgaigény bejelentőt kell benyújtani. Ez az adatlap tartalmazza azokat az információkat, melyek a vizsga meghirdetéséhez szükségesek. Az igénybejelentő a weboldalunkról letölthető.