Nyíregyházi Vizsgaközpont

Tel:+36 70 705 0957                        

Email: vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu     

A NAH által NAH-12-0008/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

Letölthető dokumentumok

Igénybejelentő szakmai kepesitő vizsgára csoportos vizsga eseten

VSZ-3_jelentkezési lap szakmai vizsgára

VSZ jelentkezők import sablon csoportos vizsga esetén

VSZ-5_jelentkezési lap képesítő vizsgára

Nyíregyházi Vizsgaközpont_általános tájékoztató a fizetendő vizsgadíjakról

Beszamolo-vizsgabizottsagi-tagoknak

VSZ-7_felmentési kérelem

VSZ-6_MEGHATALMAZÁS szakmai/képesítő vizsga jelentkezés benyújtására

Jogszabályok

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv

12/2020. (II. 7.) Korm. rendeleta szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000011.kor

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP